فشارسنج - BloodPressure


فشارسنج خونفشار سنج یکی از ابزارهای کار آمدیست که امروز برای هرفردی در جامعه مورد نیاز میباشد.این دستگاه با داشتن وزنی سبک و قابل حمل بودن نیاز به اندازه گیری فشار خون در هرزمان و مکان را به راحتی مرتفع میسازد
یکی از مواردی که میتوان از این وسیله استفاده نموده به عنوان هدیه به افرادی که نیازبه این دستگاه دارند داده شود .چون هم بسیار وسیله که پرکاربرد بوده و همواره در دید و دسترس میباشد.
مجموعه هدایای تبلیغاتی کادو با امکان ارائه خدمات چاپ با کیفیت برروی فشارسنج ، این امکان ویژه را در اختیار مشتریان خود قرار داده است که از فشار سنج به عنوان هدیه تبلیغاتی استفاده نمایند.


اسپیکر تبلیغاتی

امکان اندازه گیری فشار خون در هرزمان
قابل حمل بودن
مدلهای متفاوت مچی و غیر مچی
امکان چاپ لوگو برروی بدنه فشارسنج و استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی جدید و خاص
بسته بندی شیک
ساده و سبک با طراحی کاملا User Friendly


مدلهای موجود :